Copyright © All Rights Reserved


Uppdaterad 2020-01-24

Jag gör service av Anschütz luftgevär som trycksätts med lufttub, alltså 2002, 8001, 8002, 9003 samt 9015.


Vapenservicen består av följande:

 • Utgångshastigheten (V0) samt dess spridning kontrolleras före och efter service samt justeras vid behov till en V0 som är gynnsam för precisionen. Dessutom kontrolleras det att V0 är stabil efter 15 min väntan med laddad bössa.
 • Slagstiftsfjäder bytes vid behov (gäller endast 2002).
 • Bössa inklusive trycke rengöres och smörjes på rätt sätt och med rätt fett, för att uppnå korrekt och optimal funktion.
 • Packningar bytes.
 • Rekylkompensatorn rengöres och justeras (ej aktuellt på 2002).
 • Tryckregulatorn kontrollmäts med avseende på tryck och läckage samt justeras vid behov så att den ger rätt tryck.
 • Avtrycksvikten mäts och släpet kontrolleras samt justeras vid behov ned till fabriksinställning.
 • Lufttuben kontrolleras så att den är godkänd för användning och att den inte kommer från en återkallad tillverkningsserie, förutsatt att dess märkning tillåter detta.
 • Protokoll med uppmätta värden samt utförda åtgärder medföljer.
 • Om så önskas kan jag även rengöra pipan.


Diopterkontroll:

 • Jag kan också kontrollera dioptern för att se om den är glapp.

 

* * * * * * 

 

Billigaste sättet att skicka bössan:

 • Skruva av stocken och behåll den hemma. Skruva också av diopter, korntunnel samt avtryckare.
 • Skaffa ett avloppsrör eller liknande med diameter på omkring 10 cm och längd på ca 1 m men minst 10 cm längre än systemet (låda, pipa och lufttub). Efter paketering bör vikten hamna på max 5 kg.
 • Låt lufttuben sitta på plats och packa in systemet väl runt om och i båda ändarna, så att det inte kan röra sig i röret.
 • Kom ihåg att skicka med avtryckaren samt eventuellt även dioptern om du vill ha en funtionskontroll gjord på den. Sänd också gärna med en ask med de kulor som används så att jag kan justera hastigheten med dem.
 • Skriv att paketet innehåller sportutrustning och skicka inte som företagspaket och inte heller som hemleverans.

 

* * * * * *

 

Certifikat:

 • För att se kurscertifikatet från Anschütz, klicka här.

Tryckmätare

Används för att kontrollera

tryckregulatorns funktion.

Vapenservice Anschütz 2002, 8001, 8002, 9003 och 9015.

Reservdelar och reparation Anschütz Anschuetz Anschutz Anschultz luftgevär, luftgevärsservice, luftgevärservice, service luftgevär, reparera luftgevär, serva luftgevär, laga luftgevär.